Проверка на разходомери за газ

Проверка на разходомери за газ

Лаборатория за проверка на разходомери за газ 

 
Оправомощена със заповед NA-O-46/04.09.2007г. на Председателя на ДАМТН Лаборатория за първоначална и последваща проверка на диафрагмени разходомери за газ, типоразмери G1,6;G 2,5' G 4; G6 двущуцерни. Разполага с еталонно оборудване на най-високо техническо ниво, което гарантира високо качество и бързина на услугите.
 

2013-02-02 20:46:53 UTC