Обхват и общи характеристики

Обхват и общи характеристики

 

Graph of losses

Errors graph

2013-04-15 07:32:30 UTC