Контакти

Контакти

Управление: 2850 гр.Петрич, ул."Места"№22

Търговски въпроси: моб.тел.: 0885 99 37 33

ел.адрес: belasitca@abv.bg

Административни и технически въпроси: тел.: 0745/ 64 279, факс: 0745/ 64 008

ел.адрес: belassitsa@abv.bg

По-голяма карта

 

2019-10-15 12:57:46 UTC