Услуги

Услуги

Освен специализацията си в производство на водомери, предлагаме и следните видове услуги

ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ВОДОМЕРИ

- Ремонт и последваща проверка на водомери , произведени от Беласица АД в оправомощена лаборатория.

КОВАШКО ПРЕСОВИ ДЕЙНОСТИ - ЩАМПОВАНЕ И ЩАНЦОВАНЕ НА:

- стоманени детайли с размери на щамповката c тегло до 0,500 kg. и диаметър до Ф100 mm;

- месингови детайли с размери на щамповката с тегло от 0,100 kg. до 1,300 kg. и диаметър до Ф140 m, или 140 Х 80 mm с хоризонтален или вертикален профил;

Продукти: пръти, дискове и дискове с отвори, пръстени, различии свободно изковани машинни детайли по чертежи и технически указания на клиента, валове - едно и многостъпални,  детайли със специфично предназначение

ОТЛИВАНЕ НА МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ

- на механична кокил машина- детайли до 1,5 kg. и обща маса на кокила до 5 kg.

-голяма кокил машина - за детайли със сърце до 10 kg и без сърце до З kg. Максимални размери на кокилите до 400 х 250 х 160 mm.

- изработване на сърца за отливки - с максимален обем до 6 dm3 и минимален обем 0,120 dm3

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА

Механична обработка се извършва на всякакъв вид детайли  без голямо габаритни корпусни детайли и нарязване на зъбни колела.

В зависимост от вида на детайлите за обработка са обособени следните типове услуги, обезпечени със съответните машини:

Малки и средни серии детайли на:

-    стругове с цифрово програмно управление тип СТ;

-    прътови автомати с размери на детайлите  до Ф20 mm;

-    универсални стругове за детайли с размери Ф300 х 1000 mm и тегло до 100 kg.

Единични детайли със сложна конфигурация на:

-    фреза тип „DECKEL” с CNC- управление за детайли с размери до 490 х 490 х 200 mm и тегло до 80 kg.;

-    координтна бормашина тип «MIKROMAT” за детайли с размери 500 х 500 х 500 mm и тегло до 50 kg.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ДЕТАЙЛИ

- от термопласти от 0,005 kg. до 0,130kg. При габарити на шприцформите ход до 380 mm разстояние между колонките 380 mm.

Продукти: Производство на изделия за бита -собствени разработки; Производство на кооперирани пластмасови детайли /по заявка на клиент/

                                                                                                                                                                           

ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

- поцинковане на подвеска върху стоманени детайли с размери до 1,5 х 0,6 m;

- поцинковане в барабан на детайли с тегло до 25 kg и с мин. размери по-големи от 5 х 5 х 5 mm

-почистване ( обезмасляване) на детайли от стомана и месинг с размери до 1,2 х 0,6 m

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ ПРАХОВИ ПОКРИТИЯ

-Линия за електростатични прахови покрития на детайли с размери до 1,5 х 0,8 m.

ПРОВЕРКА НА РАЗХОДОМЕРИ

-Последваща проверка на диафрагмени разходомери до G6 в оправомощена лаборатория от 0.016 m3/h   до 10 m3/h .

          

                 

Заявлението може да бъде свалено от: http://www.belassitsa.com/system/zaiavlenie-za-klienti.doc

 

2019-07-15 12:02:17 UTC