Битови водомери със сух или мокър часовников механизъм