Групи водомери

Групи водомери

 

 

 

 

Основният предмет на дейност остава производството на водомери, като се модернизират конструкциите и технологиите:

  • олекотяване и подобряване на дизайна на кованите и лети корпуси
  • улеснено и еднозначно отчитане чрез ролки, електронно отчитане и различни начини на заплащане
  • отчитане от разстояние

Всички водомери - пълната гама от DN15, DN20, DN 25, DN 32, DN40, DN 50, DN65, DN80, DN100 - са с оценено съответствие  съгласно Директива 2014/32/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за представяне на пазара на средства за измерване и отговарят на на изискванията на OIML R49 , EN 14154

За водомерите е осигурено окомплектоване с присъединителни детайли, взаимозаменяемост на всички възли и детайли и резервни части, изпитателни стендове

Особено внимание се отделя на качеството на предлаганите продукти. Осъществява се постоянен контрол на суровините, детайлите и възлите, като целият производствен цикъл се проследява и гарантира чрез Система за управление на качеството, функционираща и сертифицирана от 1999г досега, съгласно изискванията на ISO 9001. Заключителен етап на контрола на качеството на водомерите се явява пълната  проверка в  лаборатирия за определяне на метрологичните им характеристики и оценено съответствие с нормативните изисквания

 
   


 

2018-06-04 08:48:55 UTC