BTV 25 R

BTV 25 R

ВОДОМЕРИ ЗА СГРАДИ - РЕЗБОВИ СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ  BTV 25-R

Предназначение: Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален участък оттръбопровода

Метрологични характеристики на водомери а ВТV 25 R DN 50

Тип: многоструен,  със сух ролков брояч

ВТV 25 -R

DN 50

Постоянен разход Q3, m3/h

25

Отношение Q3/Q R

50

Минимален разход Q1, m3/h

0,5

Преходен  разход Q2, m3/h

Q2 / Q11,6

0,8

Разход на претоварване Q4, m3/h   Q4/ Q3  =   1,25

31,25

Начин на монтаж

Н

Номинален диаметър DN, mm

50

Работно налягане MAР, bar

10

Загуба на налягане ∆P, bar

0,63

Стойност на най-малкото деление, l

0,5

Капацитет на брояча, m3

999 999

Температурeн клас

T

0-30

T

30-50

Грешка на измерване, %

Q<       Q      <      Q2

Q2        <       Q      <      Q4

 

+-5                            +-2

 

 

+-5

+-3

          

Чувствителност – прави участъци

U5; D5

Механичен условия

M1

Електромагнитни условия

E1

Условия на заобикалящата среда

B

Дължина на тялото L1, mm

260

Резба на тялото,цол

G 2 ½”

Резба на съединителите, цол

G 2”

Дължина със съединителите, mm

360

Широчина В,mm

140

Височина Н, mm

170

Тегло, kg

8,3

 

2019-07-04 10:20:13 UTC