Продукти

Продукти

           "Беласица" АД предлага водомери с дебит от 3 до 125 mЗ/h , с различен начин на отчитане- механично и дистационно, по индивидуални проекти, резервни части, ВиК окомплектовка.

           Изборът на водомер трябва да бъде съобразен с бъдещата консумация на вода, диаметъра на тръбопровода и предвидените от производителя условия за монтаж и експлоатация: налягане и качество (замърсеност) на водата, начин на монтаж, температура на заобикалящата среда и на водата, прави участъци преди и след водомера.

            Фирмата осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз и резервни части за всички типове водомери.

2019-06-14 10:44:16 UTC