Контакти

Контакти

УПРАВЛЕНИЕ: 2850 гр.Петрич, ул."Места"№22

 

ТЪРГОВСКИ ВЪПРОСИ: моб.тел.: 0885 99 37 33

ел.адрес: belasitca@abv.bg

 

АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ: тел.: 0745/ 64 279, факс: 0745/ 64 008

ел.адрес: belassitsa@abv.bg

 

ГР. СОФИЯ: ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕРИ - моб.тел. 0888878758

По-голяма карта

 

2022-09-07 08:44:15 UTC