Продукти

Продукти

           "Беласица" АД предлага водомери с дебит от 3 до 125 mЗ/h , с различен начин на отчитане- механично и дистационно, по индивидуални проекти, резервни части, ВиК окомплектовка.

           Изборът на водомер трябва да бъде съобразен с бъдещата консумация на вода, диаметъра на тръбопровода и предвидените от производителя условия за монтаж и експлоатация: налягане и качество (замърсеност) на водата, начин на монтаж, температура на заобикалящата среда и на водата, прави участъци преди и след водомера.

            Фирмата осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз и резервни части за всички типове водомери.

 

Дефиниции и обозначения на стойностите:

Q1- минимален разход е най-ниската стойност на разхода, при която водомерът работи в рамките на максимално допустимата грешка

Q2- преходен разход, който разделя обхвата на две зони – «горна» и «долна», всяка от които се характеризира със своя максимално допустима грешка.

Q3 – постоянен разход е най-големият разход, при който водомерът работи задоволително при нормални условия на работа с максимално допустимата грешка.

       Q4 – разход на претоварване е най-големият разход, при който водомерът работи за кратък период от време с      максимално допустимата грешка, изпълнявайки своята метрологична функция

2019-07-16 06:59:00 UTC