Комбинирани водомерни възли

Комбинирани водомерни възли

Предназначение: Комбинираният водомерен възел КВВ е предназначен за отчитане на разхода на вода при широк обхват на дебита. По този начин големият дебит на водния поток се поема от главния водомер, а при малък дебит работи допълнителният водомер. Отчитането на допълнителния водомер е много по-прецизно и това е важен момент, когато в системата имаме малък дебит на потока. Фланцовият комбиниран водомер е предназначен за отчитане на вода с температура не по-висока от 50°С. Монтират се хоризонтално, като часовниковите механизми са отгоре.

Варианти за изпълнение:

• КВВ 20/3 обхват на измерване от 0.050 m3/h, до 20 m3/h, резбово присъединяване

• КВВ 30/ЗФ* обхват на измерване от 0.050 m3/h до 30 m3/h, резбово и фланцово присъединяване

• КВВ 30/5Ф* обхват на измерване от 0.080 m3/h до 30 m3/h, резбово и фланцово присъединяване

• КВВ 50/5Ф обхват на измерване от 0.080 m3/h до 50 m3/h, фланцово присъединяване

• КВВ 80/5Ф обхват на измерване от 0.080 m3/h до 80 m3/h, фланцово присъединяване

• КВВ 125/5Ф обхват на измерване от 0.080 m3/h до 125 m3/h, фланцово присъединяване

• КВВ 125/7Ф обхват на измерване от 0.126 m3/h до 125 m3/h, фланцово присъединяване

Комбинираните водомерни възли се предлагат и с дистанционно отчитане.

Предимства:

• възможностза автономна проверка на всеки от двата водомера

• лесен демонтаж при ремонт

• сух, лесен за отчитане часовников механизъм

• функция против обратно връщане

• възможност за оборудване на вече монтирани водомери

 

Метрологични характеристики на Комбинирани водомерни възли /Комбинирани водомери/

 

 

 

КВВ 20/3

 

КВВ 30/3 (Ф*)

 

КВВ 30/5 *)

КВВ 50/5Ф

КВВ 80/5Ф

КВВ125/5Ф

 

КВВ125/7Ф

Номинален диаметър

DN

mm

40/15

50/15

50/20

65/20

80/20

100/20

100/32

Постоянен разход

Q3

m3/h

16

25

40

63

100

Постоянен разход на доп. водомер

Q3

m3/h

2,5

2,5

4

4

4

4

6,3

Разход на претоварване

Q4

m3/h

20

31,25

50

78,75

125

Минимален разход

Q1

m3/h

0,050

0,050

0,080

0,080

0,080

0,080

0,126

Преходен разход

Q2

m3/h

0,080

0,080

0,128

0,128

0,128

0,128

0,201

Превключване

 

m3/h

0,320

0,500

0,800

1,200

2

Присъединяване

 

 

1 ½”

2” / Фланци *

Фланци

Фланци

Фланци

Темп. на водата

Т

оС

50

50

50

50

50

Работно налягане

PN

bar

10

10

10

10

10

Монтаж

 

 

Хоризонт.

Хоризонт.

Хоризонт.

Хоризонт.

Хоризонт.

Дължина

L

mm

650

650 / 480*

480

530

530

Тегло

G

kg

10

13 / 39*

39

56

56

 

2019-07-15 11:58:23 UTC