Водомери за сгради

Водомери за сгради

ОДОМЕРИ ЗА СГРАДИ - РЕЗБОВИ СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ - BMJ 4, BMJ 6,3, BMJ 10, BMJ 16, BTV 25-R
 

Предназначение: Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален участък оттръбопровода.

Предимства:

• Лесно и еднозначно снемане на показанията

• Часовниковият механизъм е сух, напълно изолиран от водата

• Защита на регулиращото устройство от несанкционирано вмешателство

• Възможност за завъртане на часовниковия механизъм в удобно за отчитане положение

• Всички използвани материали са устойчиви на корозия и са дълготрайни

• Пълна взаимозаменяемост на частите, улеснен ремонт и настройка

 

 

 

2019-07-16 07:31:17 UTC