Волтманови водомери

Волтманови водомери

ВОДОМЕРИ ВОЛТМАНОВИ - ФЛАНЦОВИ СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ- BTV 25, BTV 40, BTV 63, BTV 100

Предназначение: Предназначени са за големи консуматори на вода и промишлени нужди. Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално.

Предимства:

• Лесно и еднозначно снемане на показанията

• Часовниковият механизъм е сух, напълно изолиран от водата

• Защита на регулиращото устройство от несанкционирано вмешателство

• Възможност за завъртане на часовниковия механизъм в удобно за отчитане положение

• Всички използвани материали са устойчиви на корозия и са дълготрайни

• Пълна взаимозаменяемост на частите, улеснен ремонт и настройка

 

2019-07-16 10:42:22 UTC