BTV 25

BTV 25

ВОДОМЕРИ ВОЛТМАНОВИ - ФЛАНЦОВИ СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ  BTV 25

Предназначение: Предназначени са за големи консуматори на вода и промишлени нужди. Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално.

Метрологични характеристики на водомери ВТV 25

Тип: турбинен със сух ролков брояч

ВТV 25 /

DN 50

 

Постоянен разход Q3, m3/h

25

Отношение  Q3/ Q1     R

50

Минимален разход Q1, m3/h

0,5

Преходен  разход Q2, m3/h

Q2 / Q11,6

0,8

Разход на претоварванеQ4, m3/h  Q4/ Q3  =   1,25

31,25

Начин на монтаж

Н

Номинален диаметър DN, mm

50

Работно налягане MAР, bar

10

Загуба на налягане DP, bar

0,63

Стойност на най-малкото деление, l

0,5

Капацитет на брояча, m3

999 999

Температурен клас

T

0-30

T

30-50

Грешка на измерване, %

Q<       Q      <      Q2

Q2        <       Q      <      Q4

 

+-5

+-2

 

+-5

+-3

Чувствителност-прави участъци

U5; D5

Механичен условия

M1

Електромагнитни условия

E1

Условия на заобикалящата среда

B

Присъединяване,фланцово

Ф18/4бр.

Дължина на тялото L1, mm

250

 

Широчина В,mm

200

Височина Н, mm

240

Тегло, kg

17,5

 

2019-07-15 11:56:33 UTC