КАБЕЛ

КАБЕЛ

     Предназначение: Системата е предназначена за дистанционен контрол и отчитане на разхода на студена и топла вода на разстояние, без влизане в жилищею на абоната и неговото присъствие.

Всички типове водомери на Беласица АД са с възможност за импулсен изход и за вграждане в системата.

     Варианти за изпълнение:

     Първият вариант на системата се състои от:

Водомери с вграден импулсен изход /кабел/

Индивидуални отчитащи устройства

Общо табло

Многожилен кабел.

Всеки водомер подава показание към индивидуално отчитащо устройство. Всяко индивидуално отчитащо устройство следи консумацията на 1 или 2 водомера за топла или студена вода. На всеки от двата дисплея с бутон може да бъде прочетено показанието на водомерите или фабричните номера, което осигурява идентифициране на абоната. Индивидуални отчитащи устройства се монтират в общо табло, разположено на партера на сградата, където информацията може да бъде събрана от инкасатора.

     Вторият вариант на системата се състои от:

Всички елементи от първия вариант надградени с

Концентратор на данни

Електронен бележник/таблет/

Всеки водомер подава показание към индивидуално отчитащо устройство. Всяко индивидуално отчитащо устройство следи консумацията на 1 или 2 водомера за топла или студена вода. На всеки от двата дисплея с бутон може да бъде прочетено показанието на водомерите. Индивидуални отчитащи устройства се монтират в общо табло разположено на партера на сградата, където информацията може да бъде събрана от инкасатора/. Информацията от индивидуалните отчитащи устройства се събира в общ електронен блок /концентратор/, от който може да бъде прочетена на дисплей или изтеглена от инкасатор с електронен бележник /таблет/. След което тази информация, може да бъде изпратена към PC сървъра на ВиК дружеството.

 

     Предимства:

• Извеждане на отчитането извън жилището на разстояние до 150м

• Възможност за сравняване на показанията между механичния часовник и дисплей

• Висока надеждност на вградения импулсен датчик на Хол

• Песен начин за работа с програмата

• Невъзможност за промяна или изтриване на натрупаната информация

• Регистриране на опитите за несанкционирано вмешателство.

     Изпълнение

     Беласица АД оферира и изпълнява цялостни проекти за системи за дистанционно отчитане разхода на вода, състоящи се от водомеридабла с отчитащи устройства, шеф монтаж, настройка и гаранционно поддържане. Услугата се предлага за цели сгради или етажни собствености, както за нови, така и за стари сгради, където е възможно окабеляването да се изпълни в нишите по тръбите. Възможно е изпълнение на системата за един апартамент, като отчитащото устройство е изведено до входната врата, и няколко апартамента на един етаж.

     Трети вариант /GSM модул/ на системата се състои от:   водомери Беласица АД с възможност за радио отчитане, модул за предаване на данните през gsm мрежата, сървър на ВиК дружеството.

     Отчети могат да се гледат и от потребителя през интернет.

     При тази система няма нужда от посещение на инкасатор на адреса на клиента, данните за потреблението се прехвърлят в реално време към сървъра на ВиК дружеството. Няма нужда и от междинни устройства, конто да прехвърлят данните.

     При този вариант не е нужно окабеляване на сградата. Инсталацията е масимално опростена. Подходящ вариант е за големи консуматори, конто искат да следят разхода на вода дистанционно, както и за навременно откриване на течове и нетипично потребление.

 

2019-07-12 12:00:02 UTC