BMJ 16

BMJ 16

ВОДОМЕРИ ЗА СГРАДИ - РЕЗБОВИ СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ  BMJ 16

Предназначение: Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален участък оттръбопровода

Метрологични характеристики на водомери BMJ 16

Тип: многоструен,  със сух ролков брояч

BMJ 16

/DN40

Постоянен разход Q3, m3/h

16

Отношение Q3/Q R

50

Минимален разход Q1, m3/h

0,320

Преходен  разход Q2, m3/h

Q2 / Q11,6   

0,510

Разход на претоварване Q4, m3/h   Q4/ Q3  =   1,25

20

Начин на монтаж

H

Номинален диаметър DN, mm

40

Работно налягане MAР, bar

10

Загуба на налягане ∆P, bar

0,63

Стойност на най-малкото деление, l

0,05

Капацитет на брояча, m3

99 999

Температурeн клас

Т 30

Т90

Грешка на измерване, %

Q<       Q      <      Q2

Q2        <       Q      <      Q4

 

 +-5                            +-2

 

+-5

        +-3

Чувствителност – прави участъци

U 5; D5

Механичен условия

M1

Електромагнитни условия

E1

Условия на заобикалящата среда

B

Дължина на тялото L1, mm

260

Резба на тялото,цол

G 2”

Резба на съединителите, цол

G 1 ½”

Дължина със съединителите, mm

360

Широчина В,mm

120

  Височина Н, mm

125

Тегло, kg

6,500

 

2019-07-04 10:17:21 UTC