BMJ 6,3

BMJ 6,3

ВОДОМЕРИ ЗА СГРАДИ - РЕЗБОВИ СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ - BMJ 6,3,

Предназначение: Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален участък оттръбопровода.

 

Метрологични характеристики на водомери ВМ J 6,3

Тип: многоструен,  със сух ролков брояч

ВМ J 6,3 /

DN 25

Постоянен разход Q3, m3/h

6,3

Отношение Q3/Q R

50

Минимален разход Q1, m3/h

0,126

Преходен  разход Q2, m3/h

Q2 / Q11,6

0,2016

Разход на претоварване Q4, m3/h   Q4/ Q3  =   1,25

7,875

Начин на монтаж

H

Номинален диаметър DN, mm

25

Работно налягане MAР, bar

10

Загуба на налягане ∆P, bar

0,63

Стойност на най-малкото деление, l

0,05

Капацитет на брояча, m3

99 999

Температурeн клас

Т 30

Т90

Грешка на измерване, %

Q<       Q      <      Q2

Q2        <       Q      <      Q4

 

+-5                            +-2

 

+-5            

+-3

Чувствителност – прави участъци

U5 ; D5

Механичен условия

M1

Електромагнитни условия

E1

Условия на заобикалящата среда

B

Дължина на тялото L1, mm

190

Резба на тялото,цол

G 11/4”

Резба на съединителите, цол

G 1”

Дължина със съединителите, mm

307

Широчина В,mm

100

  Височина Н, mm

105

Тегло, kg

2,5

 

2019-07-15 08:21:45 UTC